Εφηβικά

  • Δεδούση-Αγγλικά-Γερμανικά-Εφηβικά-Λαμία
    Τμήματα για εφήβους

 

Τα εφηβικά προγράμματα παρέχουν στους μαθητές μας μία ολοκληρωμένη προετοιμασία, ώστε να φτάσουν σε επίπεδα εξετάσεων.

Ο τρόπος διδασκαλίας είναι εξειδικευμένος ώστε τα παιδιά να αποκτούν τις απαιτούμενες γνώσεις για το επίπεδό τους με τον πιο ευχάριστο και αποδοτικό τρόπο!

 

 

Εφηβικά