Ενηλίκων

  • Δεδούση-Αγγλικά-Γερμανικά-Τμήματα Ενηλίκων-Λαμία
    Τμήματα για ενήλικες

 

Τα προγράμματα ενηλίκων δημιουργήθηκαν για να καλύψουν τις ανάγκες όλων εκείνων που για επαγγελματικούς ή προσωπικούς λόγους θέλουν να μάθουν μια ξένη γλώσσα και ν’ αποκτήσουν πτυχίο.

 

 

Ενηλίκων