Κανονισμός λειτουργίας

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΕΝΤΡΟΥ ΞΕΝΩΝ ΓΛΩΣΣΩΝ ΔΕΔΟΥΣΗ

Προϋπόθεση της άριστης λειτουργίας του σχολείου μας αποτελεί ο ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ του, ο οποίος τίθεται σε γνώση των καθηγητριών, των σπουδαστών και των γονέων ή κηδεμόνων των μαθητών μας.

Έτσι εξασφαλίζεται η ευταξία που είναι απαραίτητη για την ομαλή λειτουργία ενός σχολείου που αποβλέπει στην καθολική υλοποίηση των στόχων του και του έργου του.

Α. ΣΠΟΥΔΑΣΤΕΣ – ΜΑΘΗΤΕΣ

 • Η φοίτηση θα πρέπει να είναι απολύτως σύμφωνη με το καθορισμένο πρόγραμμα της τάξης του. Οι συχνές απουσίες διαταράσσουν την ομαλή φοίτηση και επηρεάζουν αρνητικά την απόδοση του σπουδαστή.
 • Η προσέλευση του σπουδαστή στο χώρο του σχολείου γίνεται 5 λεπτά πριν την προκαθορισμένη έναρξη του μαθήματος και παραμένει μέχρι την έναρξή του στο χώρο αναμονής μαθητών.
 • Σε περίπτωση δικαιολογημένης απουσίας του σπουδαστή από το μάθημα, ο κηδεμόνας του οφείλει να ενημερώσει τη γραμματεία του σχολείου. Οι μαθητές που απουσιάζουν υποχρεούνται να είναι προετοιμασμένοι στο επόμενο μάθημα. Τηλεφωνούν στη Γραμματεία ή σε κάποιο συμμαθητή τους και πληροφορούνται για τα μαθήματα που έχασαν.
 • Οι σπουδαστής υποχρεούται να συμμετέχει στα διαγωνίσματα-test, που καθορίζει το σχολείο. Σε περίπτωση που για οποιονδήποτε λόγο κάποιος σπουδαστής απολέσει κάποια δοκιμασία, θα πρέπει να συνεννοείται με την καθηγήτρια του σχολείου ώστε να συμμετάσχει στην επαναληπτική διεξαγωγή οπωσδήποτε, την ημέρα και ώρα που θα του καθοριστεί.
 • Οι ανατιθέμενες εργασίες στον σπουδαστή θα πρέπει να αντιμετωπίζονται με συνέπεια και υπευθυνότητα γιατί αποτελούν τη συνέχεια της διδασκαλίας.
 • Οι σπουδαστές οφείλουν να σέβονται τις καθηγήτριές τους και την γραμματέα και να συμμορφώνονται με τις υποδείξεις τους.
 • Από 1 Οκτώβρη έως 10 Μαΐου οι μαθητές μπορούν να έχουν πρόσβαση στη δανειστική βιβλιοθήκη και γι’ αυτό θα απευθύνονται στη γραμματεία.
 • Οι μαθητές κατά την παραμονή τους στου χώρους του σχολείου οφείλουν να έχουν ευπρεπή συμπεριφορά, να μην προκαλούν φθορές, να μην τρέχουν και να μην φωνάζουν.
 • Η διατήρηση της καθαριότητας σε όλους τους χώρους του σχολείου, των βοηθητικών χώρων αλλά πολύ περισσότερο των χώρων υγιεινής, θα πρέπει να είναι υποδειγματική.
 • Δεν επιτρέπεται ο χειρισμός από τους μαθητές των συσκευών του σχολείου Η/Υ, projectors, κλιματιστικά, DVD, laptops, διαδραστικοί πίνακες, πυροσβεστήρες, πυροσβεστικές φωλιές, πυρανιχνευτές, καλοριφέρ κ.λπ.).
 • Τοποθέτηση ηλεκτρικών συσκευών από τους μαθητές στο ηλεκτρικό δίκτυο του σχολείου απαγορεύεται αυστηρώς.
 • Ο εξοπλισμός του σχολείου θα πρέπει να αντιμετωπίζεται με σεβασμό και να αποφεύγεται οποιαδήποτε φθορά.
 • Οι σπουδαστές να αποφεύγουν την είσοδό τους στην αίθουσα με τρόφιμα και ροφήματα.
 • Κατά τη διάρκεια του μαθήματος τα κινητά τηλέφωνα να είναι απενεργοποιημένα.
 • Ασυμβίβαστη προς την ιδιότητα του σπουδαστή είναι η χειροδικία, η εξύβριση, ο απρεπής αστεϊσμός, η υπεξαίρεση αντικειμένων και γενικά κάθε ενέργεια που ξεπερνά τα όρια της αξιοπρέπειας και του σεβασμού των άλλων.
 • Ιδιαίτερο καθήκον θεωρείται η ευπρεπής εμφάνιση όλων στο χώρο του σχολείου.
 • Στους χώρους του σχολείου ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ ΑΥΣΤΗΡΩΣ ΤΟ ΚΑΠΝΙΣΜΑ από όλους του προσερχόμενους.

Τα είδη των κυρώσεων που επιβάλλονται ανάλογα με την εκάστοτε περίπτωση παραβατικής συμπεριφοράς από τη διεύθυνση του σχολείου είναι:

 • Παρατήρηση – επίπληξη
 • Ωριαία απομάκρυνση από το μάθημα
 • Αποπομπή από το σχολείο

Β. ΓΟΝΕΙΣ ή ΚΗΔΕΜΟΝΕΣ

 • Οι γονείς ή οι κηδεμόνες ενημερώνονται για την πρόοδο των μαθητών κάθε τρίμηνο με ελέγχους επίδοσης προόδου.
 • Επίσης μπορούν να ενημερώνονται από τις καθηγήτριες όσο συχνά επιθυμούν μετά από τηλεφωνική επικοινωνία με τη γραμματεία για τον καθορισμό συνάντησης.
 • Κάθε απορία, ζήτημα ή πρόβλημα πάσης φύσεως που μπορεί να προκύψει, θα πρέπει να γνωστοποιείται στη Γραμματεία-Διεύθυνση, ώστε να υπάρξει άμεση επίλυση.
 • Το σχολείο μας ασφαλίζει με ομαδικό ασφαλιστήριο όλους τους μαθητές του, για την περίπτωση ατυχήματος κατά τη διάρκεια εκτέλεσης του διδακτικού εβδομαδιαίου προγράμματος αλλά και κατά τη διάρκεια προσέλευσης και αποχώρησης από το σχολείο.

 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ

-Τα δίδακτρα αφορούν το σύνολο της φοίτησης του σχολικού έτους , καταβάλλονται σε δόσεις όπως έχουν συμφωνηθεί και η εξόφληση τους πρέπει να γίνεται το αργότερο μέχρι 10 Μαΐου.

-Τα δίδακτρα είναι μηνιαία και καταβάλλονται στη γραμματεία του σχολείου μέχρι τις 10 κάθε μήνα.

-Οι γονείς πρέπει να μην αμελούν και να προγραμματίζουν την εξόφληση των δόσεων των διδάκτρων στη συμφωνημένη ημερομηνία.

Θα το θεωρούσαμε εκτίμηση του έργου μας και της προσφοράς μας , να μη δημιουργηθούν προβλήματα καθυστέρησης . Σε περίπτωση καθυστέρησης των διδάκτρων η γραμματεία επικοινωνεί με τους κηδεμόνες τηλεφωνικώς ή γραπτώς . Σε περίπτωση που μετά τη δεύτερη ειδοποίηση, ο κηδεμόνας δεν εξοφλήσει το σχολείο μας διατηρεί το δικαίωμα διακοπής της παροχής εκπαίδευσης.

-Εάν για τη δική σας ευκολία, επιθυμείτε ιδιαίτερη  ρύθμιση πληρωμής διδάκτρων, παρακαλούμε να  επικοινωνήσετε με τη Γραμματεία- Διεύθυνση.

-Η έγκαιρη καταβολή των διδάκτρων είναι αναγκαία ώστε να συνεχίζεται η εύρυθμη  λειτουργία του σχολείου.

 

ΑΡΓΙΕΣ

Οι αργίες καθορίζονται από τη Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (ΥΠΕΠΘ), όπως αυτές των δημοσίων σχολείων ή επιβάλλονται εκτάκτως (λόγω άσχημων καιρικών ) συνθηκών ή επιδημιών κ.α.) από τη Νομαρχία ή το Δήμο Λαμίας.

 

Σας ευχόμαστε από καρδιάς,  μια καλή σχολική χρονιά γεμάτη υγεία και επιτυχία!